Torboneren

Gevelreiniging kan arbo en milieu technisch op twee verschillende wijzen worden uitgevoerd. Gevelreiniging volgens het Torbo vochtstraal systeem:
Torbo vocht straal systeem biedt de oplossing voor de reinigingsproblemen t.b.v. gevels, vloeren, beton enz. Voor het verwijderen van natuurlijke vervuiling verf etc. Het Torbo vocht straal systeem combineert de voordelen van stralen en hoge druk reiniging zonder de specifieke nadelen van deze twee. Stofvrij werken, weinig water, geen elektriciteit. Weinig verbruik van het Olivine zand welke in de ketel al aan het water wordt toegevoegd. Het verbruikte zand kan direct nat weer hergebruikt worden. Het totale zand verbruik na een hele werkdag is ongeveer 150 kg. De gereinigde ondergrond wordt indien de deze al niet beschadigd is en een vakbekwame gevelreiniger het werk uitvoert niet aangetast. Alleen op een ondergrond met b.v. vorstschade is het z.g.n. bouchardeer effect niet te voorkomen. Bouchardeer effect is het aantasten van de ondergrond met een heel erg ruw resultaat.

Het uit Scandinavië afkomstige Olivine zand wat wordt toegepast is een hard scherpkantig mineraalzand bevat geen silica en is ijzervrij. Olivine voldoet aan de gestelde arbeid en milieu eisen, is door TNO onderzocht en bevat minder dan de toegestane 0,5% kwarts. De aanpak op locatie is per gemeente verschillend, doch komen in grote lijnen overeen. Om met de werkzaamheden te kunnen starten dient men er voor te zorgen dat er onder het steiger een zeil is aangebracht welke het Olivine zand opvangt. Het steiger dient te worden voorzien van groene beschermingsnetten en aan de kopse kanten dicht gemaakt te zijn met zeil. E.e.a. om de overlast aan derden zo min mogelijk te houden. Na het stralen moet eerst zoveel mogelijk zand van de gevel en van het zeil op de grond worden verwijderd, (dit moet volgens de regels en wetten worden afgevoerd of worden hergebruikt) voordat met de afwerking namelijk het schoonspoelen onder hoge druk kan worden begonnen.

Gevelreiniging met chemicaliën:

Gevelreinigen met chemicaliën is eigenlijk achterhaald daar dit een methode is welke bij ondeskundig gebruik en geen goede voorzorgsmaatregelen ons milieu ernstig kunnen aantasten. Janssen & Zeestraten Gevelrenovatie past deze manier van reiniging niet toe.